Ta outou rata uira no te hoê taime poto

Te mau rata uira

Eiaha e haamoe i te mau parau faatianiani, te mau poroi faatianiani, te mau matini haruharu parau, e te mau matini tama'i. Ia vai mâ noa râ e ia vai mâ noa ta outou afata rata mau. E horo'a mai te ve'a papa'i i te hoê vahi rata uira no te hoê taime poto, te paruruhia, te ore e faaitehia te i'oa, te hoê vahi nohoraa tamoni ore e te tamoni ore

No te paruru i to outou iho huru oraraa. E tumâ ohie noa teie faanahoraa i te papa'iraa e e faauta uira mai i te hoho'a na roto i te Google Proxy.

Ua farii a'ena matou i te hoê faanahoraa afa'ifa'i
Taata a'o
Tumu parau
Inbox
Te faauta ra i te mau haamaramaramaraa, a tia'i na maa taime iti

Eaha te hoê faanahoraa no te hapono i te mau rata? Eaha te rata uira?

(Temp mail) Te rata uira, te rata uira e haponohia'tu, o te hoê ïa rata uira tamoni ore o te faati'a i te fariiraa i te mau rata uira i te hoê vahi rata uira no te hoê taime poto e te hi'opo'araa ia'na iho i muri a'e i te ma'iriraa te hoê taime taa ê. E rave rahi mau tahua itenati, te mau fatu Wi-Fi, te mau tahua itenati, e te mau blogs o te titau nei i te mau ratere ia tarima i te hoê rata uira hou a mata'ita'i ai i te mea e vai ra, te haponoraa i te mau mana'o, e aore râ te faauta-uira-raa mai i te tahi mea. tmailor.com te rave'a aravihi roa a'e no te hapono i te rata uira o te tauturu ia outou ia ape i te mau fifi e ia vai hau noa.

No te paruru i to outou iho huru oraraa

  E
 • tumâ ohie noa teie faanahoraa i te mau papa'iraa e e faauta uira mai i te mau hoho'a na roto i te mau rave'a a Google ia ore te reira ia tahe i ni'a i ta outou vahi nohoraa IP.
 • Taa ê atu i te tahi atu mau ohipa rata uira tamoni ore mai te temp-mail,10minutemail ... Eiaha e faaohipa i te hoê rata uira taa ê (a hi'opo'a oioi e a ite i te mau rata uira no te hoê taime poto). Te faaohipa nei ta tatou mau rave'a aravihi i te mau parau MX na roto i te mau rata uira a Microsoft, Google... No reira, e nehenehe ta tatou mau rata uira e ape i te hi'ohia mai te hoê rata uira.
Te

ravea i muri mai i te vahi haponoraa rata

Te

fatu nei te mau taata atoa i te hoê rata uira i te mau hora atoa, mai te faatu'atiraa i te ohipa e te mau rave'a tapihooraa e tae atu i te farereiraa i te mau hoa e te mau hoa ohipa ma te faaohipa i te rata uira ei buka ratere i ni'a i te itenati. Taa ê noa'tu i te reira, fatata i te 99 i ni'a i te hanere o te mau faanahoraa e te mau tauturu atoa ta outou e tarima nei i teie mahana, e titauhia ïa te hoê rata uira, mai te rahiraa o te mau tareta rata uira, te mau tata'uraa e te tahi atu â.

E

mea au roa na tatou paatoa ia farii i te hoê rata uira, tera râ, e ere i te mea au roa ia farii i te mau rata uira i te mau mahana atoa. Hau atu, e peu matauhia e te mau fare toa ia eiâ i ta ratou mau pu'e itepiri, ma te vaiiho i ta outou vahi rata uira i te hiti e e nehenehe e tapae atu i nia i te mau tabula o te mau tao'a e vai ra i roto i te mau fare toa. Tera râ, aita hoê a'e mea i ravehia i ni'a i te itenati e 100 i ni'a i te hanere. E mea maitai ïa mai te mea e paruru outou i ta outou rata uira e e mea maitai a'e ia faaohipa i te hoê rata uira.

No

reira, eaha te hoê vahi nohoraa rata uira?

Aita i maoro a'enei, ua ite au i te hoê faito fifi roa ' tu â i tei matauhia i nia i ta ' u rata uira hopea! I muri a'e, ua taa ' tura ia ' u e te rahi noa ' tura te feia e faaohipa ra i te reira (aore ra te maubot) o te tarima ra i ta ' u mau ohipa no te huna i to ratou ihotaata mau na roto i te faaohiparaa i te mau rata.

Te auraa o te

rata uira (DEA) o te hoê ïa reni arata'i i reira te hoê taata e faaohipa ra i te hoê rata uira taa ê e farii ai i te hoê rata uira no te hoê taime poto no te taata ta outou e farerei nei. E faati'a te DEA i te hamaniraa i te hoê rata uira o te faaite i te ti'araa mau e hinaarohia no te tuurima i te mau tauturu e te hoê tahua itenati ma te ore e faaite i to outou ti'araa mau.

Te

hoê vahi rata uira, mai te peu e ua ofatihia aore ra ua faaohipahia no te hamani - ino - raa i te rata uira i nia i te Internet, eita te fatu e nehenehe e taaihia i te hamani - ino - raa e e faaore oioi noa i ta ' na aniraa ma te ore e haafifi i te tahi atu mau farereiraa. Na roto i te rata uira no te hoê taime poto noa, e nehenehe ta outou e farii i ta outou mau rata uira na roto mai i te mau rata uira haavare i roto i ta outou vahi rata uira no te hoê taime taa ê. Te vahi haponoraa rata uira o te hoê ïa rata uira, te hoê rata uira no te hoê taime poto, e te hoê rata uira no te hi'opo'a ia'na iho.

No te aha e titauhia ' i te hoê rata uira haavare?

E mea ti'a ia outou ia tapa'o i te mau ohipa mai te Amazon Prime, Hulu, e Netflix no te mau hi'opo'araa ta'oti'ahia. Teie râ, mai te peu e te hinaaro noa ra outou e faaohipa i te mau tauturu, e titau - noa - hia te hoê vahi rata uira. Ma te papu maitai, e nehenehe outou e faaroa ' tu â i ta outou faaohiparaa i te tamataraa na roto i te faaohiparaa i te hoê vahi rata uira taa ê i taaihia i ta outou buka matamua (genuine) i muri a'e i te hoperaa te tau tamataraa.

E titau te hoê taata hoo i ni'a i te itenati i te

hoê rata uira no te faaohipa i ta ratou mau aniraa. Teie râ, e faatupu te reira i te hoê diluvi hinaaro - ore - hia o te mau rata uira o ta outou e nehenehe e ape. Na roto i te hoê rata uira no te hoê taime poto noa, e mea ohie roa ia faaore i taua mau poro'i riri ra ta outou e farii noa nei â.

Ma te

papu maitai, te vai ra te mana'o no te hoê vahi rata uira no te hoê taime poto noa e te mau taupoo ereere e te mau taupoo i raro i te fenua, te vai ra râ te hoê tumu papu no te faaohipa i te mau rata uira haavare.

Mai te mea e, te imi ra outou i te mau tumu ti'a no te faaohipa i te hoê vahi rata uira, teie te tahi:

 • Tareta tapa'o-faahou-raa no te hoê tareta no te fare toa : Mai te mea e, aita outou e hinaaro ia farii i te mau rata uira no roto mai i te fare toa e hoo ra i te mau tauihaa apî, a faaohipa i te hoê rata uira eiaha râ ta outou vahi rata uira, e a faaore i te mau rata uira. Mai te mea e, e haponohia te rata uira i te fare toa, eita ïa ta outou rata uira e eiâhia. .
 • A tamata i ta outou faanahoraa: Ua faaoti iho nei oe i te hoê faanahoraa web app e ua hinaaro oe e tamata i te reira hou a tuu atu ai i te reira no te hoo. E nehenehe ta outou e farii oioi e 100 rata uira, e hamani i te mau hoho'a e e tamata i te reira, eiaha râ e tihepu i te mau taata e nehenehe e ti'aturi i ni'a i te itenati no te tamata i te faanahoraa. .
 • Tuurima i te hoê parau tomoraa e te hoê faanahoraa Itenati : Titauhia te tahi atu â tomoraa no te faanaho i te piti o te afata moni Twitter no ta outou tahua itenati. E titau te hoê afata apî i te hoê rata taa ê i ta outou hape. No te opani i te faatere i te hoê rata uira apî i roto i te afata rata uira, a ani i te hoê rata uira apî i te tmailor.com. .
 • Faaore i te Spam: Ua riro te hoê vahi haponoraa rata uira ei mauhaa ohie no te patoi i te mau ravea haapurororaa, no te feia iho â râ e faaohipa ra i te mau api parau Web, te mau rururaa, e te mau pǔpǔ tauaparauraa. E nehenehe ta outou e faaiti mai i te pape pihaa i ni'a i te hoê faito e te hoê vahi rata uira. .

Nahea vau ia ma'iti i te hoê rata uira no te hoê taime poto noa ?

E

mea ti'a i te mau taata haapa'o i te rata uira ia farii i te mau titauraa i muri nei

  E
 • faati'a i te taata ia hamani i te mau rata uira no te hoê taime poto noa i te pitopito pitopito.
 • Aita e faufaa ia tapao aore ra ia ani i te mau haamaramaramaraa no nia i te feia e faaohipa ra i te reira.
 • Eiaha
 • e faaite i te i'oa o te vahi rata uira.
 • A horo'a hau atu i te hoê vahi rata uira (te rahiraa o te taata ta outou e hinaaro).
 • Aita
 • e faufaa ia haaputu maoro roa i te mau rata uira i faataehia ' tu i nia i te tavini.
 • Te
 • mau rave'a ohie e te ohie no te farii i te hoê rata uira no te hoê taime poto noa.
 • Ua
 • hamanihia te mau rata uira e te mau rata uira e ere i te mea moni roa.

Nafea ia faaohipa i te vahi rata uira?

E

ma'iti te taata e faaohipa i te hoê rata uira na roto i te hamaniraa i te hoê afata rata uira apî e ta ratou rata uira i teie nei, mai te imere. Noa'tu râ te reira, ua rau te mau titauraa e tae mai, mai te haapa'oraa i te tapura haamau'araa apî a te rata uira. Te feia e faaohipa ra i te reira, o te maiti i te mau tauturu tamoni ore na roto i te hamaniraa i te hoê afata rata apî, e tuuhia ïa ratou i roto i te hoê vahi rata uira taa ê.

E

mea maitai mai te mea e, te vai ra ta outou hoê rata uira e te tahi mau rata uira no roto mai i te Tmailor.com e ua faanaho outou i te hoê afata rata uira.

Te

mea faahiahia no ni'a i te hoê rata uira, e nehenehe ïa ta outou e hapono ti'a'tu i ta outou afata rata uira mau. Mai te peu e e ino te vahi haponoraa rata uira, e te mana'o ino ra outou i te hoê o ta outou mau farereiraa, e nehenehe outou e hapono roa ' tu i taua mau rata uira ra i roto i ta outou farii pehu. No taua mau tuatiraa ra, a ani ia ratou ia hapono ti'a'tu i ta outou vahi rata uira i roto i te afata rata uira.

A faanaho i te hoê faanahoraa no te mau rata uira no te haapapû e, ia amui ana'e outou i roto i te mau farereiraa i ni'a i te itenati, te mau piha aparauraa, e te mau piha opereraa rata e te mau tabula piaraa parau, aita roa'tu te reira e faaitehia ra e aita roa'tu outou i hoohia i te hoê noa a'e taata no te ape i te haponoraa i te mau rata na roto i te tmailor.com.

Te mau tumu parau matauhia

Loading...