Pakalpojuma noteikumi

Updated at 11/01/2021

Lietošanas noteikumi ir līgums starp lietotāju ("jūs") un tmailor.com pakalpojums ("Pakalpojums", "mēs"), kurā izklāstīti Pakalpojuma noteikumi un nosacījumi. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet līgumu, jo, izmantojot Pakalpojumu, jūs piekrītat šādiem noteikumiem.

VISPĀRĪGI

Mēs nesniedzam nekādas garantijas par piemērotību vai uzticamību nekādiem mērķiem. Īpašnieki patur tiesības jebkurā laikā noņemt tā pieejamību vai esamību. Jebkurš e-pasts, kas nosūtīts, izmantojot Pakalpojumu, var būt vai nebūt pieejams apskatei, var tikt mainīts, un TO var nekavējoties apskatīt JEBKURŠ sistēmas lietotājs. Jūs piekrītat piekļūt Pakalpojuma datiem tikai caur Pakalpojuma tīmekļa vietni.

PAKALPOJUMA APRAKSTS

Pakalpojums ir bezmaksas, un tas ļauj jums:

PIEŅEMAMA LIETOŠANA

Jūs apņematies ne tieši, ne netieši neizmantot Pakalpojumu nekādiem nelikumīgiem mērķiem. Jūs piekrītat, ka jebkurš e-pasta ziņojums, ko jūs nosūtījāt Pakalpojumam, vai e-pasta ziņojumi, kurus jūs mudināt citus sūtīt, kļūs publiski pieejami, tiklīdz tas būs Pakalpojumu sistēmā, negaidot, ka e-pasta saturs būs pārliecināts.

Jūs apņematies neizmantot Pakalpojuma publisko sistēmu, lai saņemtu, uzglabātu vai skatītu e-pasta ziņojumus, kas satur konfidenciālu vai privātu informāciju. Jūs atzīstat, ka Pakalpojums nekontrolē saturu, kas ievietots pastkastēs.

Jūs apņematies pasargāt Pakalpojumu no jebkādiem bojājumiem, kas var rasties e-pasta ziņojumu, e-pasta satura zaudēšanas, ierīces bojājumu dēļ e-pasta ziņojumu skatīšanas rezultātā pēc tiešas vai netiešas Pakalpojuma izmantošanas.

Jūs saprotat un piekrītat tam, ka jūs nevarat nosūtīt e-pastus ar Pakalpojumu, tikai saņemt. Turklāt, tā kā Pakalpojums ir bezmaksas, tas apstrādā miljoniem e-pasta ziņojumu stundā. Tādējādi jūs saprotat un piekrītat, ka maksimālais e-pasta ziņojumu glabāšanas laiks var būt 1-2 stundas, un domēni var tikt mainīti.

Jūs apņematies neizmantot pagaidu e-pastus, lai reģistrētu svarīgus kontus vai saņemtu sensitīvus datus. Pakalpojums nevarēs atjaunot e-pasta ziņojumus vai domēnus pēc to noņemšanas.

ATRUNAS

Pakalpojums tiek sniegts "tāds, kāds tas ir", bez jebkāda veida garantijas. Mēs negarantējam, ka Pakalpojums atbildīs jūsu prasībām un cerībām vai ka tas būs pieejams, bez kļūdām, nepārtraukts un drošs visu laiku. Mēs nesniedzam nekādas garantijas attiecībā uz konkrētu domēnu nosaukumu vai adrešu klātbūtni Pakalpojumā, kā arī jau saņemto e-pasta ziņojumu glabāšanu pa e-pastu.

ATLĪDZĪBU

Jūs pasargāsiet un atlīdzināsiet Pakalpojumu, kā arī tā direktorus, amatpersonas, darbiniekus, partnerus un aģentus no un pret jebkādām saistībām, strīdiem, prasībām, zaudējumiem, prasībām, bojājumiem, izdevumiem un izmaksām, tostarp, bet ne tikai, saprātīgām grāmatvedības un juridiskajām maksām, kas var rasties no vai jebkādā veidā saistītas ar jūsu piekļuvi Pakalpojumam vai tā izmantošanu vai šo Lietošanas noteikumu pārkāpumu.

JŪSU PIEKRIŠANA

Izmantojot mūsu Pakalpojumu, jūs piekrītat mūsu Lietošanas noteikumiem un Konfidencialitātes politikai.

IZMAIŅAS

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt Noteikumus. Izmaiņas stāsies spēkā, tiklīdz tās tiks publicētas šajā lapā. Tāpēc mēs aicinām jūs regulāri pārbaudīt, vai Noteikumos nav atjauninājumu.

KONTAKTPERSONAS

Ja ir kādi jautājumi par šiem Lietošanas noteikumiem, sazinieties ar mums pa e-pastu [email protected] .